BREIS TABLE

Förbättra din arbetsmiljö!

breis table.png

JUSTERBAR UTEFTER DINA ÖNSKEMÅL

Alla funktioner styrs elektriskt.

Small-pics01-small.jpg

Flytta bildskärmarna upp och ner

till din önskade höjd.

Small-pics02-small.jpg

Justera bildskärmarna fram och tillbaka

för att passa ditt fokuseringsavstånd.

Small-pics03-small.jpg

Betraktningsvinkeln är minst lika viktigt att justera som bildskärmens höjd och avstånd.

Small-pics04-small.jpg

Alternera mellan sittande och stående position.

Justera bordet för din egen personliga höjd och kroppsbyggnad.

Nu tillgängligt!

•Touch screen.

•Spara din favorit sitt- och ståendeposition med hjälp av RFID. 

Det finns mer...

•Höj- och sänkbart

•Vinklingsbar bordsskiva

•Höj- och sänkbara monitorer

•Monitorer flyttbara framåt/bakåt

•Belysning anpassad för granskning av röntgenbilder

•Ljudisolerande skärm bakom monitorerna för en privat arbetsmiljö, dessutom med inbyggd belysning bakom monitorerna

•En eller flera PC-hållare, inbyggda eluttag, mm

•Finns i olika storlekar, även skräddarsydda.

Bords specifikationer:  

    

 • Maximal strömförbrukning:

 • Nätspänning:

 • Maximal totalbelastning:

 • Bordshöjd:

 • Total höjd (inkl. lampor):

 • Vikt (utan PC/monitorer):

 • Tilt:

 • Maximal total monitorvikt med elektrisk monitorlyft:

 • Maximal total monitorvikt med manuell/utan monitorlyft:

 • Minimum dörröppning i användarläge:

 • Minimum dörröppning i transportläge:

200 W

230/117VAC 50/60Hz

100 kg

650 - 1230 mm

1450 - 2030 mm

120 kg

-3° and +10°

50 kg

60 kg

890 mm

780 mm