BREIS TABLE

Förbättra din arbetsmiljö!

JUSTERBAR UTEFTER DINA ÖNSKEMÅL

Alla funktioner styrs elektriskt.

Flytta bildskärmarna upp och ner

till din önskade höjd.

Justera bildskärmarna fram och tillbaka

för att passa ditt fokuseringsavstånd.

Betraktningsvinkeln är minst lika viktigt att justera som bildskärmens höjd och avstånd.

Alternera mellan sittande och stående position.

Justera bordet för din egen personliga höjd och kroppsbyggnad.

Nu tillgängligt!

•Touch screen.

•Spara din favorit sitt- och ståendeposition med hjälp av RFID. 

Det finns mer...

•Höj- och sänkbart

•Vinklingsbar bordsskiva

•Höj- och sänkbara monitorer

•Monitorer flyttbara framåt/bakåt

•Belysning anpassad för granskning av röntgenbilder

•Ljudisolerande skärm bakom monitorerna för en privat arbetsmiljö, dessutom med inbyggd belysning bakom monitorerna

•En eller flera PC-hållare, inbyggda eluttag, mm

•Finns i olika storlekar, även skräddarsydda.

Bords specifikationer:  

    

 • Maximal strömförbrukning:

 • Nätspänning:

 • Maximal totalbelastning:

 • Bordshöjd:

 • Total höjd (inkl. lampor):

 • Vikt (utan PC/monitorer):

 • Tilt:

 • Maximal total monitorvikt med elektrisk monitorlyft:

 • Maximal total monitorvikt med manuell/utan monitorlyft:

 • Minimum dörröppning i användarläge:

 • Minimum dörröppning i transportläge:

200 W

230/117VAC 50/60Hz

100 kg

650 - 1230 mm

1450 - 2030 mm

120 kg

-3° and +10°

50 kg

60 kg

890 mm

780 mm

Copyright © Breis & Co 2012. All Rights Reserved.